Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ

Τα εκτροφεία Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ στην Ελλάδα που είναι εγκεκριμένα από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) και τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) είναι τα εξής:

Περισσότερα...