Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /ENTRY FORM

Πληροφορίες / Information
  • id
  • date time
    calendar
  • calendar
Στοιχεία Πατέρα / Sire Data
Στοιχεία Μητέρας / Dam Data
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/PARTICIPATION
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
  • Οι νεαροί χειριστές που επιθυμούν να διαγωνιστούν θα δηλώσουν συμμετοχή την ίδια ημέρα στη γραμματεία της έκθεσης. / Υoung handlers who wish to participate will apply for the category onsite on the very day of the Specialty Show.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι: αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του Ο.ΚΑ.Ε. ., όλα τα στοιχεία που παρέχω είναι αληθή, από όσο γνωρίζω ο σκύλος μου δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με φορείς σε χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων πριν από τις Εκθέσεις αυτές, έχει ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά, είναι πλήρως εμβολιασμένος & αποπαρασιτωμένος & δεν του έχει χορηγηθεί καμία φαρμακευτική ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ώστε να αυξηθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του. Δηλώνω επίσης ότι ο σκύλος ιδιοκτησίας μου δεν έχει υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή/και ουράς. Γνωρίζω επίσης ότι ο διοργανωτής (Ο.ΚΑ.Ε. )  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα ή/και τη σύνθεση των κριτών ανά πάσα στιγμή, είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οιαδήποτε σωματική (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά προκληθεί από σκύλο ιδιοκτησίας μου & τέλος αποδέχομαι να αναγραφούν στον κατάλογο της Έκθεσης τα προσωπικά μου στοιχεία που παρέχω στην παρούσα Δήλωση Συμμετοχής.

STATEMENT

I hereby declare that: I comply with all the rules and regulations of the  C.C.G ., all the information provided by me in this application is valid and true. According to my knowledge my dog is not a carrier of any contagious disease or illness, and has not come to immediate contact with any such diseases or illnesses within a six (6) weeks period prior to these Shows, is microchiped, fully vaccinated and dewormed and that no pharmaceutical substance that can influence the dog’s performance, has been used. I declare that my dog is not cropped &/or docked. I also accept the right of the C.C.G. to change at any time the Program of the Shows and/or the judges panel. I am exclusively responsible for any physical (to human or animal) or material damage might be caused by my dog & finally I accept that my personal data which I submit herewith, will be published on the Show's catalogue.

 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη / Owner Data