Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

Ο.ΚΑ.Ε.

Βασικές Πληροφορίες / Basic Info

 • id
 • date time
  2015-05-17 23:22:18
 • INT.CH.,CH.GR.,CY.,AZ.,MOLD.,BG.,GRAND CH.GR.,BG.,MEDW'12 SANTANA DOBRY ROK
 • 15-01-2010
 • Φύλο / Sex
  Θηλυκό / Female
 • Χρωματισμός / Color
  λευκό & φαιό-πύρινο / Blenheim
 • Wioletta Matusiak
 • ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΒΕΚ - 112390
 • 0

Ονόματα Γεννητόρων / Names of Parents

 • INT.CH, CH-FIN-EST-LT-LV, JCH-EST, EST-J.W'06, LT -J.W'O7 Babbler's Marlow
 • Gr.CH.ZWKL, Gr. CH.PL, CH.PL Maja Dobry Rok

Διακρίσεις / Titles

 • 2012-04-07
 • id
 • parent_id
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • ARNE FOSS
 • VERY GOOD
 • 2012-04-07
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB- BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • STEFAN SINKO
 • EXCELLENT
 • 2012-04-08
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • FRANK KANE
 • EXCELLENT
 • 2012-06-23
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • WALTER SCHICKER
 • EXCELLENT
 • 2012-06-24
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-MEDITERRANEAN WINNER
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • GISA SCHICKER
 • EXCELLENT
 • 2012-10-13
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • ZSOLT CSABA LOCODI
 • EXCELLENT
 • 2012-10-14
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • DUSAN PAUNOVIC
 • EXCELLENT
 • 2012-11-04
 • id
 • parent_id
 • RCAC
 • GREECE
 • NATIONAL
 • DIONISSIS DOULOS
 • EXCELLENT
 • 2013-04-13
 • id
 • parent_id
 • CAC-BOB
 • BOULGARIA
 • NATIONAL
 • EXCELLENT
 • 2013-04-14
 • id
 • parent_id
 • CAC-BOB
 • BOULGARIA
 • NATIONAL
 • DRAGAN
 • EXCELLENT
 • 2013-06-01
 • id
 • parent_id
 • CAC-BOB
 • CYPRUS
 • NATIONAL
 • ANCA GIURA
 • EXCELLENT
 • 2013-06-01
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-BOB
 • CYPRUS
 • INTERNATIONAL
 • SONIA KELVERI
 • EXCELLENT
 • 2013-06-24
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB
 • BOULGARIA
 • MIDDLE EAST EUROPEAN DOG SHOW
 • EXCELLENT
 • 2014-04-05
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • SALIJEVIC ZORICA
 • EXCELLENT
 • 2014-04-06
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • PEHAR TINO
 • EXCELLENT

Εξετάσεις Υγείας / Health Tests

 • 2014-04-16
 • id
 • parent_id
 • HEART TRIPLEX
 • NORMAL
 • 2013-05-15
 • id
 • parent_id
 • test DNA for EFS
 • NORMAL
 • 2013-05-15
 • id
 • parent_id
 • test DNA for CKCSID
 • NORMAL
 • 2015-05-22
 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id

Συμπληρώστε μόνο αν είστε ο εκτροφέας / Data filled in only if you are the breeder

 • Dobry Rok
 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id