Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

Ο.ΚΑ.Ε.

Βασικές Πληροφορίες / Basic Info

 • id
 • date time
  2015-05-29 09:11:01
 • Karidana African Violet - Lucy
 • 09-03-2014
 • Φύλο / Sex
  Θηλυκό / Female
 • Χρωματισμός / Color
  λευκό & φαιό-πύρινο / Blenheim
 • KARIDANA / Δάφνη Καριοφύλλη
 • Αγγελική & Ελισάβετ Ανδρονίκου
 • BEK-132320
 • 112

Ονόματα Γεννητόρων / Names of Parents

 • Aprilmist Komo BEK-058291 CH.GR,Grand CH.GR
 • Karidana Piggy Mouse BEK-108242 CH.GR,JCH GR.,MEDJW'12

Διακρίσεις / Titles

 • id
 • parent_id

Εξετάσεις Υγείας / Health Tests

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id

Συμπληρώστε μόνο αν είστε ο εκτροφέας / Data filled in only if you are the breeder

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id