Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

Ο.ΚΑ.Ε.

Βασικές Πληροφορίες / Basic Info

 • id
 • date time
  2015-05-28 18:45:52
 • Sheba
 • 18-10-2010
 • Φύλο / Sex
  Θηλυκό / Female
 • Χρωματισμός / Color
  λευκό & φαιό-πύρινο / Blenheim
 • Μαρία Μοσχόβη
 • 81

Ονόματα Γεννητόρων / Names of Parents

Διακρίσεις / Titles

 • id
 • parent_id

Εξετάσεις Υγείας / Health Tests

 • 2015-03-17
 • id
 • parent_id
 • Γενική αίματος
 • Φυσιολογικές
 • id
 • parent_id

Συμπληρώστε μόνο αν είστε ο εκτροφέας / Data filled in only if you are the breeder

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id