Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

Ο.ΚΑ.Ε.

Βασικές Πληροφορίες / Basic Info

 • id
 • date time
  2015-05-28 22:40:20
 • CH.GR., JCH.GR., PNOE AZIZA
 • 09-10-2013
 • Φύλο / Sex
  Θηλυκό / Female
 • Χρωματισμός / Color
  τρίχρωμο / Tricolor
 • ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΒΕΚ-127638
 • 42

Ονόματα Γεννητόρων / Names of Parents

 • INT.CH.,CH.UK.,BDSG'11.,CCD-CH. CRAIGOWL SANTANA
 • INT.CH.,CH.GR.,CY.AZ.,MOLD.BG.,GRAND CH.,GR,BG., NEDW'12 SANTANA DOBRY ROK

Διακρίσεις / Titles

 • id
 • parent_id

Εξετάσεις Υγείας / Health Tests

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id

Συμπληρώστε μόνο αν είστε ο εκτροφέας / Data filled in only if you are the breeder

 • PNOE KENNEL
 • id
 • parent_id
 • 3
 • id
 • parent_id