Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

Ο.ΚΑ.Ε.

Βασικές Πληροφορίες / Basic Info

 • id
 • date time
  2015-05-28 23:03:54
 • INT.CH.,CH.GR.,CY.,BG., grand CH.GR., JCH.GR.,GRW'15. PNOE AVATAR
 • 09-10-2013
 • Φύλο / Sex
  Αρσενικό / Male
 • Χρωματισμός / Color
  τρίχρωμο / Tricolor
 • ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΙΑΛΙΟΣ
 • ΒΕΚ-127640
 • 42

Ονόματα Γεννητόρων / Names of Parents

 • INT.CH.,CH.UK.,BDSG'11.,CCD-CH. CRAIGOWL SANTANA
 • INT.CH.,CH.GR.,CY.AZ.,MOLD.BG.,GRAND CH.,GR,BG., NEDW'12 SANTANA DOBRY ROK

Διακρίσεις / Titles

 • 2014-04-05
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • SALIJEVIC ZORICA ( SW )
 • VERY PROMISING
 • 2014-04-06
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • PEHAR TINO ( HR )
 • VERY PROMISING
 • 2014-05-03
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • DIONISSIS DOULOS
 • VERY PROMISING
 • 2014-05-04
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • ZELJKA FON ZIDAR
 • VERY PROMISING
 • 2014-06-20
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • SEAN DELMAR
 • VERY PROMISING
 • 2014-06-21
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • LUIS CATALAN
 • VERY PROMISING
 • 2014-06-22
 • id
 • parent_id
 • BEST PUPPY OF BREED
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • RAMUNE KAZLAUSKAITE
 • VERY PROMISING
 • 2014-09-13
 • id
 • parent_id
 • CACJ - BEST JUNIOR - BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • SISSY ADRAMITLI
 • EXCELLENT
 • 2014-09-14
 • id
 • parent_id
 • CACJ - BEST JUNIOR - BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • CATHERINE LEBRET
 • EXCELLENT
 • 2014-10-10
 • id
 • parent_id
 • CACJ - BEST JUNIOR - BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • KNUT SIGURT WILBERG
 • EXCELLENT
 • 2014-10-11
 • id
 • parent_id
 • CACJ - BEST JUNIOR - BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • DAGMAR KLEIN
 • EXCELLENT
 • 2014-04-12
 • id
 • parent_id
 • CACJ - BEST JUNIOR - BOB - CRUFTS QUALIFICATION
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • MONIKA BLAHA
 • EXCELLENT
 • 2014-11-15
 • id
 • parent_id
 • CACJ - BEST JUNIOR - BOB
 • GREECE
 • GREEK BREED DOG SHOW
 • FRANCESCO COCHETTI
 • EXCELLENT
 • 2014-08-10
 • id
 • parent_id
 • FINLAND
 • WORLD DOG SHOW
 • ANDREW BRACE
 • VERY GOOD
 • 2015-01-11
 • id
 • parent_id
 • RCAC
 • GREECE
 • NATIONAL
 • EXCELLENT
 • 2015-01-11
 • id
 • parent_id
 • RCAC
 • GREECE
 • NATIONAL
 • EXCELLENT
 • 2015-01-31
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-BOB
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • PABLAKA INESE
 • EXCELLENT
 • 2015-02-01
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-BOS
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • STELIOS MAKARITIS
 • EXCELLENT
 • 2015-05-23
 • id
 • parent_id
 • CAC-BOB
 • GREECE
 • NATIONAL
 • MULDOON JOHN
 • EXCELLENT
 • 2015-05-23
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-BOS
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • CHRIS ZENIOU
 • EXCELLENT
 • 2015-05-24
 • id
 • parent_id
 • CAC-CACIB-BOS
 • GREECE
 • INTERNATIONAL
 • MULDOON COLETTE
 • EXCELLENT
 • 2015-05-24
 • id
 • parent_id
 • CAC
 • GREECE
 • NATIONAL
 • TIJANA KONRAD
 • EXCELLENT

Εξετάσεις Υγείας / Health Tests

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id

Συμπληρώστε μόνο αν είστε ο εκτροφέας / Data filled in only if you are the breeder

 • PNOE KENNEL
 • id
 • parent_id
 • 3
 • id
 • parent_id