Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

Ο.ΚΑ.Ε.

Βασικές Πληροφορίες / Basic Info

 • id
 • date time
  2015-05-29 00:46:41
 • Karidana Paris
 • 19-05-2010
 • Φύλο / Sex
  Αρσενικό / Male
 • Χρωματισμός / Color
  λευκό & φαιό-πύρινο / Blenheim
 • Δάφνη Καρυοφύλλη
 • Γεωργία Θεοδωρακοπούλου
 • ΒΕΚ-Ο96130
 • 5902310
 • 103

Ονόματα Γεννητόρων / Names of Parents

 • APRILMIST KOMO
 • KARIDANA LIVIA

Διακρίσεις / Titles

 • id
 • parent_id

Εξετάσεις Υγείας / Health Tests

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id

Συμπληρώστε μόνο αν είστε ο εκτροφέας / Data filled in only if you are the breeder

 • id
 • parent_id
 • id
 • parent_id