Όμιλος Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ Ελλάδας

4η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ-Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 4ης Ειδικής Έκθεσης ΟΚΑΕ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
- Karidana Jagger - εξαίρετος 
            B.J.I.S. – C.A.C.J.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
- Karidana Show me the moon - εξαίρετος (1ος)

R.C.A.C.
- Crystal Finesse skyfall - πολύ καλός (2ος)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
- Prokion Hellas Aris - εξαίρετος 

C.A.C. – Best Male – B.O.S.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ 
- Prokion Hellas Fivos – εξαίρετος (1ος)
- Verdi de Terras D' Arrunce – πολύ καλός (2ος)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ 
- Prokion Athos Delice - εξαίρετος (1ος )

C.A.C.J.
- Prokion Athos Moon Light - πολύ καλός (2ος )
- Prokion Athos Lucky Girl - πολύ καλός (3ος )


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ 
- Bonitos Companeros Yambalaya - εξαίρετος (1ος)
- Maidstar Chloe - πολύ καλός (2ος)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ 
- Allsatin Sabrina - εξαίρετος (1ος)

C.A.C. – Best Female – B.I.S.
- Allsatin Kelly – εξαίρετος (2ος)

R.C.A.C.

- Hackensack Sea Breeze - πολύ καλός (3ος )


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 
- Norlangos Mozzarella – εξαίρετος

            C.A.C.V.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

-Prokion Hellas Fivos & Allsatin Sabrina (1ος )

-Verdi De Terras d’ arrunce & Norlangos Mozzarella(2ος )

 

 


 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΓΟΝΩΝ

- Hackensack Sea Breeze & Prokion Athos Moon Light, Prokion Athos Delice, Prokion Athos Lucky Girl

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ

- Prokion Athos Moon Light, Prokion Athos Delice & Prokion Athos Lucky Girl